Plaza Nagusia, 5
Oion 01320 Araba 
Astelehenetik ostiralera 09:00etatik 14:00etara

T.: 945 622 190
info@ayuntamientodeoyon.com

07-06-2023-barg
08-06-2023-ban-ludoteca-eus
09-05-2023-concurso-fotografia-eus
09-05-2023-concurso-carteles-eus
09-06-2023-jaibus
05-06-2023-ruta-eus
06-06-2023-conciertob-eus
09-06-2023-futuro-eus
15-03-2023-goxua-eus
09-03-2023-ruta-labraza-eus
22-05-2023-torneo
26-05-2023-itv-eus
01-06-2023-ika-eus
01-06-2023-basuras-eus
05-06-2023-piscina
05-06-2023-piscina-tarifas
25-05-2023-centro-empleo-eus
05-05-2023-agenda-eus
25-05-2023-conejos-eus
01-05-2023-agua
11-04-2023-agua.
30-01-2023-cuadrilla-basuras-eus
30-12-2022-lista-eus
18-11-2022-aves-eus
30-09-2022-compostaje-eus
28-09-2022-gazteleku-eus
22-09-2022-extraescolares-eus
26-09-2022-irule-eus
07-09-2022-musikasi-eus
22-09-2022-voluntariado-eus
09/19-09-2022-pelota-eus
19-09-2022-oion-deportivo
30-09-2022-oion-deportivo-acti
05-07-2022-socio-juridica
04-04-2022-consultorio-eus
07-03-2022-baqk-eus
02-02-2022-venta-libro-eus
03-02-2022-ayudas-eus
04-02-2022-gr
05-10-2021-sanprudencio
28-09-2021-gazte-leku-eus
12 06 2020 Informacion Eus
28-09-2020-app-oion
18-01-2021-horarios
01-09-2022-arkeologia-eus
voluntarios-17-10-019
ite recomenmdaciones
acoso
delantales
04/15-04-020-butano
13-03-2021-baner-grabi-eus
29-05-2020-alimentos-animales-eus

IRAGARKI OFIZIALAK

07-06-2023-bar
05-06-2023-festivo
02-06-2023-listase
25-05-2023-desbroce-eus
19-04-2023-expo
19-04-2023-documentacion
11-04-2023-agua-m
05-04-2023-listase
20-01-2023-horario
30-12-2022-lista-jurado-eus
07-10-2022-fiesta
22-07-2022-piscinas
19-05-2022-casco-eus

ENPLEGU ATARIA

BESTELAKO IRAGARKIAK

18-05-2023-ciclos-eus
17-05-2023-uni-eus
09-03-2023-rutas-patrimoniales-eus
30-11-2022-cursos
14-11-2022-voluntario-eus
10-11-2022-estancia
10-11-2022-acogimiento
13-05-2022-asafes-eus
02-02-2021-visita
Coroi 08 09 019
Epa 08 09 019 Eus
Servicio Mediacion Familiar Eus
Genero
hazcte voluntario

HARREMANA

  • OIONgo UDALA
  • Plaza Nagusia, 5. 01320 Oion.  Araba
  • Astelehenetik ostiralera 09:00etatik 14:00etara
  • Teléfono zk.:: 945 622 190
  • E-Mail: info@ayuntamientodeoyon.com

logo eu